MATSO Başkanı: Tarımsal ürün planlaması gelecekteki gıda sorununa çözüm olacak

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarımsal ürün planlamasının gelecekteki gıda sorununa çözüm olacağını belirterek tarımsal üretimde planlamanın verimliliği de artıracağını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarımda ürün yığılmasının önüne geçilmesi için Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği söyledi.

Planlamanın sınırlı kaynakların, belirli bir amaç doğrultusunda, hangi yönde ve nasıl kullanılacağını göstermek olduğunu söyleyen Başkan Güngör sözlerine şöyle devam etti;

“Planlama verimliliği artırdığı gibi, kısıtlı olan üretim faktörlerinin ekonomik kullanımına da imkan sağlar. Tarımsal üretim, gerçekten de karmaşık ve çok iyi bir organizasyon içinde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yönüyle, planlama, işletmecilik problemlerinin çözümünde kullanılabilecek eşsiz bir anahtardır. Diğer bir ifadeyle tarım, planlama için çok iyi bir uygulama alanıdır. Planlama yaparak tarımsal üretim süreci ekonomik, teknik ve ekolojik şartlara uygun olacak şekilde optimizasyonu sağlanabilir.

Arazi kullanım planlamasının temeli, arazi uygunluk değerlendirmeleri, arazi kullanımına yönelik seçeneklerin belirlenmesi ve en yüksek faydayı sağlayacak şekilde arazi kullanımlarının ve arazi kombinasyonlarının seçimidir. Arazi kullanım planlaması ile bir yandan sınırlı doğal kaynaklar durumundaki toprakların hatalı kullanımlarla kaybı önlenirken, diğer taraftan da araziden yararlanmak isteyenlere, doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeden, maksimum faydanın nasıl sağlanabileceğinin yolları gösterilmiş olmaktadır.”

“Yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanması hakkında konuştu”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 14 Eylül’de Resmi Gazete’ de yayımlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkındaki Yönetmeliğin çıkması için MATSO olarak da geçmiş yıllarda girişimde bulunduklarını kaydetti. Başkan Güngör; fakat yürürlüğe giren bu yönetmeliğin uygulanması noktasında bazı sorunlarla karşılaşılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Öncelikle yönetmelik gereği oluşturulacak Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulunda sektörde faaliyet gösteren çiftçileri temsilen STK’ların bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Güngör, “yürürlükteki yönetmeliğin önündeki en büyük engellerden birinin de ÇKS kayıtlarındaki yapısal sorunlar var, ÇKS kayıtlarının saha ile tam anlamıyla örtüştüğü taktirde planlamanın gerçek anlamda yapılabilecektir” diye konuştu.

“Tarımsal ürün planlaması gelecekte olabilecek gıda sorununa çözüm olacak”

Dünya nüfusunun artış ivmesinin yüksek olduğunu belirten Başkan Güngör, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve tarımsal üretimin plansız olmasından dolayı gelecekte gıda krizi ile karşı karşıya kalınmaması için gerekli önlemlerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güngör, “Kaynaklar sınırlı ve insanların arzu ve istekleri sınırsız ise mutlaka bir denge gözetilmeli ve sonraki nesiller için iyi planlamalar yapılmalıdır.” dedi.

Başkan Güngör, “Sonuç olarak mevcut arazilerimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi bizim en önemli amacımız olmalıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, milli ekonominin temeli tarımdır, tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylerimize kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar yapmalı aynı zamanda çevreye karşı duyarlı kuşaklar yetiştirmeliyiz” dedi. – ANTALYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x